Helseforsikring - Strategisk samarbeidspartner for forsikringstjenester - Falck

Samarbeid med forsikringsselskap

Falck Helseformidling tilbyr helsetjenester til forsikringsselskap gjennom vårt tverrfaglige rådgivningssenter bemannet av helsepersonell.

Helsefaglig bistand til forsikringstakere

Vår oppgave er å levere solid, helsefaglig bistand til forsikringstakere. Vårt overordnede mål sammen med forsikringsselskapene er å forebygge mot langtids sykefravær og gi rask tilgang til rådgivning, utredning, diagnostisering og behandling.

 

Personalbistand til forsikringstakere

Vi sørger for at den ansatte blir ivaretatt på en trygg og profesjonell måte i en sårbar situasjon. Den ansatte får individuelle samtaler med en sosionom som har bred erfaring med helsefaglig veiledning og sykefraværsoppfølging. Det tverrfaglige teamet vårt sørger for individuelt tilpassede råd om hjelp og behandling med kortest mulig ventetid.