Om lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Viktigheten av lovpålagt bedriftshelsetjeneste og praktiske retningslinjer

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste refererer til de pliktene og kravene som er fastsatt i den norske arbeidsmiljøloven. Loven pålegger arbeidsgivere å ivareta sine ansattes helse, miljø og sikkerhet gjennom systematisk HMS-arbeid.

Hva innebærer lovpålagt bedriftshelsetjeneste?

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste omfatter ulike områder og tiltak for å sikre et helsefremmende arbeidsmiljø. Det kreves at arbeidsgivere gjennomfører tiltak som risikovurdering, vernerunder, informasjon og opplæring for å redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader og sykdommer.

Hvorfor er lovpålagt bedriftshelsetjeneste viktig?

Implementering av lovpålagt bedriftshelsetjeneste er viktig for alle bedrifter i Norge, uavhengig av størrelse og bransje. Dette skyldes flere fordeler både for arbeidsgivere og ansatte. Ved å prioritere helse og sikkerhet på arbeidsplassen kan bedrifter redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Dette resulterer i færre fraværsdager, økt produktivitet, bedre trivsel og engasjement blant de ansatte. Kravene om lovpålagt bedriftshelsetjeneste er derfor avgjørende for å ivareta de ansattes helse, miljø og sikkerhet på en effektiv måte.


Er det forskjeller i hva som kreves for ulike typer bedrifter?

Kravene til bedriftshelsetjeneste kan variere avhengig av bedriftens størrelse, risikofaktorer i arbeidsmiljøet og bransjen bedriften opererer i. Noen bransjer og virksomheter med spesielle risikofaktorer kan ha mer spesifikke krav. Det er viktig for arbeidsgivere å ha god kjennskap til lovens krav og eventuelle bransjespesifikke forskrifter som gjelder for deres virksomhet.

Sjekkliste for et lovlig BHT-opplegg

  1. Evaluering: Gjennomfør en grundig evaluering av risikofaktorer, arbeidsmiljø og helseutfordringer i bedriften.
  2. Valg av BHT: Velg en autorisert bedriftshelsetjeneste med relevant kompetanse og erfaring innen din bransje.
  3. Skreddersydd opplegg: Samarbeid med BHT for å utvikle et tilpasset opplegg som tar hensyn til bedriftens behov og risikofaktorer.
  4. Implementering av tiltak: Gjennomfør og følg opp tiltakene som er identifisert i samarbeid med BHT for å forbedre arbeidsmiljøet og forebygge helseproblemer.
  5. Oppfølging og evaluering: Sørg for jevnlig oppfølging og evaluering av BHTs innsats for å sikre at kravene til bedriftshelsetjenesten blir oppfylt og at tiltakene har ønsket effekt.
  6. Dokumentasjon og rapportering: Sørg for at det er et system for dokumentasjon og rapportering av BHT-aktiviteter og resultater, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

Slik oppfyller du lovens krav om bedriftshelse

  • Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta de ansattes helse, miljø og sikkerhet.
  • Bedriftshelsetjenesten skal bidra til å fremme et helsefremmende arbeidsmiljø og forebygge skader og sykdommer.
  • Kravene til bedriftshelsetjenesten kan variere avhengig av bedriftens størrelse, risikofaktorer og bransje.
  • Lovpålagt bedriftshelsetjeneste omfatter blant annet risikovurdering, informasjon og opplæring, samt oppfølging og evaluering av tiltakene.

 

Bli kunde?

Vil du vite mer om våre tjenester? Send oss en henvendelse og motta et uforpliktende tilbud.

Bli kunde

Er du allerede kunde?

Har du allerede et kundeforhold med oss i Falck? Ta kontakt med kundesentret om du har spørsmål.

Kontakt oss