Livsstil og forebyggende helse

De beste arbeidsplassene er helsefremmende

Vi ønsker å hjelpe dere med å skape helsefremmende arbeid i et helsefremmende arbeidsmiljø, og en helsefremmende livsstil.

Helsefremmende arbeidsmiljø 

Innen helsefremmende arbeidsmiljøarbeid brukes det i stor grad teorier og virkemidler hentet fra positiv psykologi. Jobbengasjement har fått en sentral posisjon innen denne forskningen fordi det ser ut til å fungere som en buffer mot utvikling av helseplager ved høye jobbkrav. 

Helsefremmende livsstil

I arbeidet med helsefremmende livsstil bruker vi tiltak som har som mål å bidra til at den enkelte har levevaner som bygger opp og styrker helse og arbeidsevne.  

Vi har som mål å være den ledende bedriftshelsetjenesten innen helsefremmende arbeid. Vi har over flere år arbeidet systematisk med helsefremmende arbeidsmiljø og livsstil sammen med våre kunder, og har gjennom dette utviklet en rekke verktøy for å stimulere til sunne levevaner. Med fokus på både helsefremmende, forebyggende og reparerende tiltak, skaper vi et helhetlig helseperspektiv for kunden.