Kurs og opplæring

Falck har et bredt utvalg av kurs innen HMS, arbeidsmiljø, ledelse, helse og livsstil

Våre åpne kurs er for alle ansatte hos våre kunder. Noen er spesifikt tilpasset ulike bransjer eller roller på arbeidsplassen – herunder ledere, HR-medarbeidere, verneombud (VO) og AMU-representanter.

Vi i Falck skreddersyr kurs, seminarer og foredrag for den enkelte bedrift. Ta kontakt om du ønsker at vi gjennomfører interne kurs for og/eller på din arbeidsplass.

Se oversikten nederst for en ikke-uttømmende liste over kurs Falck tilbyr.


Gode grunner til delta på kurs

Mangler du argumentasjon for å melde deg selv eller medarbeidere på kurs, kan vi gi deg fem her:

1.      Kompetanseutvikling
Kurs gir nye ferdigheter, relevant kunnskap, ferske oppdatering og bedre grunnlag for innovasjon og gode ideer.

2.      Økt arbeidsprestasjon
Dette inkluderer effektivitet, problemhåndtering, kvalitetssikring, og produktivitet. Kurs kan gi verktøy for å håndtere utfordringer, etablere felles språk og metode, og å sikre at alle har fått samme kunnskap.

3.      Personlig vekst
Å få ny innsikt kan styrke motivasjon, selvtillit, og personlig utvikling. Kurs kan gi ansatte en fornyet entusiasme for jobben sin ved å tilegne seg og mestre nye ferdigheter.

4.      Bedre samarbeid og kommunikasjon
Dette inkluderer bygging av nettverk og team. Kurs gir en unik mulighet til å møte og lære av andre, og styrke ansattes kommunikasjonsferdigheter.

5.      Sikrere miljø og økt etisk forståelse
Kurs kan gi viktig opplæring i rutiner, prosedyrer og eventuell førstehjelp, og gi ansatte en dypere forståelse av etiske standarder og praksis i deres bransje generelt og bedrift spesielt.

 

Våre mest populære kurs:

Digital HMS-opplæring for ledere

Dette digitale HMS-kurset er spesifikt utviklet for ledere. Det gir dem inngående kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. 

Digital HMS-opplæring for verneombud og deltagere i AMU

Verneombud spiller en viktig rolle i å sikre trygge og sunne arbeidsforhold. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombud og deltagere i AMU får den opplæringen som er nødvendig for at de skal utføre sine verv på forsvarlig måte. Minimumskravet er 40 timer opplæring ifølge forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-18.

Førstehjelpskurs for bedrifter

Dette kurset gir deg nødvendig kompetanse i førstehjelpssituasjoner på arbeidsplassen. Du vil lære viktige livreddende teknikker som hjerte-lungeredning, behandling av skader og håndtering av akutte situasjoner. Vårt førstehjelpskurs er tilpasset bedrifters behov og gir ansatte trygghet og kompetanse i nødhjelpssituasjoner.

Lovpålagt opplæring i diisocyanater

Vi tilbyr opplæring i sikker bruk av diisocyanater. Fokus er på viktigheten av å følge sikkerhetsprosedyrer og bruk av personlig verneutstyr. Opplæringen dekker også risikovurdering og nødsituasjoner.

 

Hvorfor velge Falck som kursleverandør?

  • Kvalitet og erfaring: Falck er en anerkjent og pålitelig aktør innen bedriftshelsetjenester. Våre kurs er utviklet av erfarne fagfolk med høy kompetanse innenfor sine områder.

  • Skreddersydde løsninger: Vi tilbyr skreddersydde kurs som er tilpasset behovene til din bedrift. Vi tar hensyn til bransje, roller og spesifikke krav for å sikre at våre kurs er relevante og effektive.

  • Engasjerte instruktører: Våre instruktører er engasjerte og kunnskapsrike, og de vil sikre at du får best mulig læringsopplevelse. De er dedikerte til å hjelpe deg med å oppnå dine mål gjennom kursene våre.

 

Meld deg på våre kurs her.

Utvalgte kurs

Dette er en ikke-uttømmende liste av kurs som Falck tilbyr

·         AKAN, rus, spill og avhengighet

·         Arbeidsglede og motivasjon

·         Endring og omstilling

·         Ergonomi

·         Følelser

·         Førstehjelp og hjertestarter

·         Helsefremmende arbeid

·         HMS-opplæring (lovpålagt 40-timerskurs)

·         HMS for ledere

·         Kollegastøtte

·         Kommunikasjon

·         Konflikthåndtering

·         Kosthold og trening

·         Kriseberedskap

·         Natt- og -skiftarbeid

·         Psykisk helse

·         Psykososialt arbeidsmiljø

·         Røykeslutt

·         Spilleregler i arbeidsmiljøet

·         Stressmestring

·         Søvn

·         Sykefraværsoppfølging

·         Vanskelige samtaler

·         Vold og trusler

Ved spørsmål, ta kontakt med din kundekontakt i Falck, ring oss på 97 40 99 10 eller skriv til kurs@falck.com.