Kurs og opplæring

Falck har et bredt utvalg av kurs innen HMS, arbeidsmiljø, ledelse, helse og livsstil

Alle våre kurs kan gjennomføres digitalt, stedlig eller i kombinasjon. Og stadig flere tema er også tilgjengelig som elektronisk læring (e-læring) eller ved hjelp av virtuell virkelighet (VR).

Våre åpne kurs er for alle ansatte. Noen er spesifikt tilpasset ulike bransjer eller roller på arbeidsplassen – herunder ledere, HR-medarbeidere, verneombud (VO) og AMU-representanter. Klikk deg inn på vår kursoversikt for å lese mer om våre åpne kurs og meld deg på. 

I tillegg skreddersyr vi kurs, seminarer og foredrag for den enkelte bedrift. Ta kontakt om du ønsker at vi gjennomfører interne kurs for og/eller på din arbeidsplass.

Se oversikten nederst for en ikke-uttømmende liste over kurs Falck tilbyr.

Gode grunner til delta på kurs

Mangler du argumentasjon for å melde deg selv eller medarbeidere på kurs, kan vi gi deg fem her:

1.      Kompetanseutvikling
Kurs gir nye ferdigheter, relevant kunnskap, ferske oppdatering og bedre grunnlag for innovasjon og gode ideer.

2.      Økt arbeidsprestasjon
Dette inkluderer effektivitet, problemhåndtering, kvalitetssikring, og produktivitet. Kurs kan gi verktøy for å håndtere utfordringer, etablere felles språk og metode, og å sikre at alle har fått samme kunnskap.

3.      Personlig vekst
Å få ny innsikt kan styrke motivasjon, selvtillit, og personlig utvikling. Kurs kan gi ansatte en fornyet entusiasme for jobben sin ved å tilegne seg og mestre nye ferdigheter.

4.      Bedre samarbeid og kommunikasjon
Dette inkluderer bygging av nettverk og team. Kurs gir en unik mulighet til å møte og lære av andre, og styrke ansattes kommunikasjonsferdigheter.

5.      Sikrere miljø og økt etisk forståelse
Kurs kan gi viktig opplæring i rutiner, prosedyrer og eventuell førstehjelp, og gi ansatte en dypere forståelse av etiske standarder og praksis i deres bransje generelt og bedrift spesielt.

Utvalgte kurs

Dette er en ikke-uttømmende liste av kurs som Falck tilbyr

·         AKAN, rus, spill og avhengighet

·         Arbeidsglede og motivasjon

·         Endring og omstilling

·         Ergonomi

·         Følelser

·         Førstehjelp og hjertestarter

·         Helsefremmende arbeid

·         HMS-opplæring (lovpålagt 40-timerskurs)

·         HMS for ledere

·         Kollegastøtte

·         Kommunikasjon

·         Konflikthåndtering

·         Kosthold og trening

·         Kriseberedskap

·         Natt- og -skiftarbeid

·         Psykisk helse

·         Psykososialt arbeidsmiljø

·         Røykeslutt

·         Spilleregler i arbeidsmiljøet

·         Stressmestring

·         Søvn

·         Sykefraværsoppfølging

·         Vanskelige samtaler

·         Vold og trusler

Ved spørsmål, ta kontakt med din kundekontakt i Falck, ring oss på 97 40 99 10 eller skriv til kurs@falck.com.