Vår kultur

Handling sier mer enn ord

Hos Falck tror vi på teamarbeid. Vi er et profesjonelt team som er bygget på omsorg. Og vår store teaminnsats fremmes av gode kolleger, sosiale aktiviteter og en vennlig og uformell atmosfære

Vi gjør omsorg om til handling. Og vi mener at handlingene våre viser våre intensjoner i større grad enn ord. Hvordan vi opptrer definerer oss. Derfor er vår kultur basert på våre Winning Behaviours.

Våre Winning Behaviours styrer alle beslutninger vi tar. De er veiledende i alt vi gjør – mot hverandre og mot de samfunn vi betjener. Og de danner grunnlaget for hvordan vi lærer opp medarbeiderne våre. Kort sagt er de kjernen i Falck.

Ambulance_Spain 16 - Web_16_9 - Web_16_9

Omsorg er kjernen i virksomheten

Mennesker i nød er kjernen i alle beslutninger vi tar, og vi streber alltid etter å forbedre oss, slik at vi til en hver tid kan yte fremragende service til alle våre kunder, enten det gjelder assistanse til bilen eller livreddende oppdrag.

Vi handler raskt og har det som skal til for å gjøre omsorg om til handling. Vi bryr oss om hva vi gjør, hvem vi arbeider for, hvem vi leverer tjenestene våre til og menneskene vi arbeider sammen med.

Assistance_Sweden_2020 13 - Web_16_9 - Web_16_9

Vi bygger tillit

Kvalitet og etikk har førsteprioritet i alt vi gjør. Vi beskytter vår driftslisens ved å være transparente og leve opp til høye standarder for overholdelse.

Vi inngår ingen kompromisser når det gjelder lojalitet og overensstemmelse for å fortjene og opprettholde tilliten til kundene våre og samfunnet. Vi håndterer konkurranse med et sterkt etisk kompass.

Vi er åpne og ærlige overfor våre ledere, våre medarbeidere og hverandre. Vi er aldri redde for å si ifra hvis Falcks integritet står på spill.

Ambulance Rocky Mountain man 3 - Web_16_9 - Web_16_9

Sammen skaper vi mer verdi

Vi skaper verdi for samfunnet og mennesker i nød ved å være der når de trenger oss. Vi står på for å skape verdi for aksjonærene. Dermed hedrer vi tidligere investeringer i virksomheten vår og gir mulighet for fremtidige finansieringer for utvikling av akuttberedskap og helsetjenester.

Vi arbeider effektivt sammen på tvers av funksjoner, land og forretningsenheter for at vi kontinuerlig kan forbedre våre tjenester og overgå vanlige standarder, noe som skiller oss fra konkurrentene.

Utforsk videre