Tilleggstjenester

Trening til din bedrift

Falcks egen livsstil og treningsavdeling tilbyr gruppetrening med fysisk oppmøte, digitale treningstimer og teknikkurs for bedrifter og bedriftsidrettslag i hele Norge.

Aktivitet på arbeidsplassen

Fysisk aktivitet er grunnleggende for å opprettholde og vedlikeholde god helse både på jobb og i fritiden. Aktive ansatte er produktive ansatte, og trening og aktivitet på arbeidsplassen bidrar til en effektiv arbeidsplass med sunne og friske ansatte.

Våre økter skreddersys hver enkelt gruppe, og er tilpasset slik at de passer for deltagere med ulike utfordringer og nivå.

Positive effekter med trening på arbeidsplassen

  • Lavere sykefravær
  • Bedre fysisk og psykisk helse
  • Reduksjon og forebygging av muskel og skjelettplager
  • Bedre konsentrasjon
  • Bedre samhold og arbeidsmiljø
  • Bedre evne til å takle stress