Nyhet

Yrkesrelatert støy – beskytt hørselen din på arbeidsplassen

Yrkesrelatert støy kan føre til alvorlige konsekvenser for hørselen til ansatte. I denne artikkelen vil vi utforske de skadelige virkningene av støy på arbeidsplassen og gi retningslinjer for å forebygge støyskader. Enten det er langvarig eksponering for høy støy eller plagsomme lyder i åpne kontorlandskap, er det viktig å ta ansvar for hørselen og trivselen til de ansatte.

Feb. 21, 2024 13:15 ECT

Skadelig støy
Skadelig støy defineres som støyende omgivelser med lydnivåer over et gjennomsnitt på 80-85 dB (A) i en 8-timers periode og/eller impulslyder (peaks) over 130 dB (C). Dette kan omfatte industrielle områder med støyende maskiner og høyintensitets lydutbrudd som eksplosjoner eller bruk av kraftige verktøy. Langvarig eksponering for et høyt støynivå eller kraftige lydimpulser kan forårsake varige hørselsskader.

Konsekvenser av skadelig støy
Langvarig eksponering for skadelig støy kan føre til permanent hørselstap, tinnitus (øresus) og andre hørselsrelaterte problemer. Dette kan ha en betydelig innvirkning på ansattes livskvalitet, kommunikasjonsevne og arbeidsprestasjoner.


Forebygging av skadelig støy
For å beskytte hørselen til ansatte og forebygge støyskader, bør bedrifter iverksette følgende tiltak:

  • Tekniske tiltak: Skjerming og innkapsling av støykilder, bruk av støydempende materialer og teknologi.
  • Organisatoriske tiltak: Jobbrotasjon for å begrense eksponeringstiden, etablere støysoner og sikre korrekt bruk av hørselvern.
  • Opplæring: Gi ansatte opplæring om viktigheten av å beskytte hørselen og riktig bruk av hørselvern. Riktige hørselvern (dempingsgrad) må vurderes ut fra hva som er nivået på støyeksponeringen.   

Plagsom støy i åpne kontorlandskap
Plagsom støy refererer til irriterende lyder i åpne kontorlandskap, som kan inkludere ventilasjonsanlegg, telefonsamtaler og kollegers diskusjoner. Denne typen støy kan føre til lavere produktivitet, redusert konsentrasjonsevne, slitenhet og økt stress blant de ansatte.

Forebygging av plagsom støy 
For å redusere plagsom støy og opprettholde et produktivt arbeidsmiljø, kan følgende tiltak være nyttige:

  •         Støydempende design: Bruk av støydempende materialer og designelementer i kontorlokalene.
  •         Rominndeling: Opprett separate soner for stille arbeid og samarbeid, samt møterom for diskusjoner og digitale møter.
  •         Tydelige retningslinjer: Etablere klare retningslinjer for bruk av mobiltelefoner, lav stemmebruk og hensynsfull kommunikasjon i åpne kontorlandskap. 


Yrkesrelatert støy utgjør en betydelig trussel mot ansattes hørsel og trivsel på arbeidsplassen. Ved å implementere adekvate forebyggende tiltak kan bedrifter redusere risikoen for hørselsskader og opprettholde et produktivt arbeidsmiljø. Gjennom tekniske tiltak, organisatoriske tiltak, opplæring og bevissthet kan man sikre at ansatte har et trygt og lydvennlig arbeidsmiljø.

 

Referanser:
Statens Arbeidsmiljøinstitutt. (2021). Støy på arbeidsplassen – hva gjør det med oss? https://stami.no/stoy-pa-arbeidsplassen-hva-gjor-det-med-oss/

 

Kontakt oss 

Fagfelt Helsetjenester