Nyhet

Ansatte som ikke opplever trivsel på jobben, kan oppleve søvnproblemer

En ny rapport fra Falck Sverige viser en tydelig sammenheng mellom hvordan medarbeidere opplever arbeidsmiljøet og søvnkvaliteten deres. Faktisk oppgir tre av ti medarbeidere at de sover så dårlig at det innebærer en helserisiko. Her får du tips om hvordan du kan jobbe helsefremmende for å forbedre arbeidsmiljøet og støtte medarbeiderne dine.

Mar. 05, 2024 06:00 ECT

Søvn er avgjørende for restitusjon. Selv om enkeltstående netter eller perioder med dårlig søvn kan være uunngåelig, er det viktig å sørge for tilstrekkelig søvn på lang sikt. Søvn er nødvendig for vår helse, trivsel og evne til å utføre meningsfulle aktiviteter, samt for å kunne yte på jobben.

Rapporten viser en tydelig sammenheng mellom søvn og hvordan medarbeidere vurderer det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet. Hele 73% av de som opplever arbeidsmiljøet som godt, rapporterer også god søvnkvalitet. På den andre siden oppgir litt over 50% av de som opplever arbeidsmiljøet som dårlig, dårlig søvnkvalitet.

Det er viktig å merke seg at hvordan vi opplever arbeidsmiljøet kan ha en betydelig innvirkning på ulike aspekter av livene våre, ettersom vi tilbringer en stor del av våre våkne timer på jobben. Arbeidet kan både gi oss energi, men det kan også være belastende. Forskning har vist en klar sammenheng mellom et godt opplevd arbeidsmiljø og bedre søvn. Dette understreker betydningen av å arbeide aktivt med å skape et positivt og støttende arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse blant de ansatte.

Som leder kan du bidra til et godt organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø ved å stille deg følgende spørsmål:

  • Har vi tydelige prosesser, rutiner og arbeidsmetoder som medarbeiderne kan følge?
  • Er våre stillingsbeskrivelser klare med hensyn til forventninger og mål?
  • Får medarbeiderne tilstrekkelig informasjon for å kunne utføre arbeidet sitt på en forventet måte?  
  • Har medarbeiderne tilstrekkelige ressurser for å oppfylle kravene som stilles?
  • Er arbeidsbelastningen balansert med hensyn til mengde, kvalitet og frister?
  • Gir vi rom for pauser og refleksjon, slik at medarbeiderne kan hente seg inn?
  • Inkluderer arbeidsoppgavene tilstrekkelig grad av variasjon?
  • Gir arbeidet tilstrekkelig grad av sosial kontakt, samarbeid og følelse av fellesskap?
  • Gir vi medarbeiderne rom for innflytelse, deltakelse og ansvar i sitt arbeid?
  • Gir vi mulighet for læring og utvikling?

Søvn og stress

Stress er en annen faktor som påvirker søvnen vår i arbeidssammenheng. Av de som oppgir høyt stressnivå, oppgir kun 33% god søvnkvalitet. I kontrast oppgir hele 80% av de som oppgir lavt stressnivå, god søvnkvalitet. Dette viser at stressrelaterte helseproblemer og arbeidsmiljøet har en betydelig innvirkning på søvnkvaliteten og opplevelsen av søvn.

Forskning fra Arbetshälsoekonomiska analysgruppen viser at arbeidsrelaterte psykiske helseproblemer og generell stress har en betydelig innvirkning på de ansattes produktivitet. Studier har vist at de som opplever høyt arbeidsrelatert stress kan oppleve opptil 9% reduksjon i prestasjonene sammenlignet med andre. Videre kan rundt 5% til 6% av gjentatte korttidsfravær knyttes til organisatoriske og arbeidsrelaterte helseproblemer. Dette understreker viktigheten av å adressere og håndtere arbeidsrelaterte helseutfordringer for å opprettholde høy produktivitet og trivsel blant de ansatte.

For å styrke virksomheten, kan du vurdere følgende tiltak:

1.     Gjennomgå møtestrukturen og planlegge pauser, tid for refleksjon og fokustid.

2.     Skape rom for hvile og restitusjon for både enkeltpersoner og arbeidsgrupper.

3.     Støtte ansatte som viser tidlige tegn på helseproblemer.

4.     Skape arenaer for å diskutere psykisk helseproblematikk og hvordan arbeidsmiljøet påvirker oss. Fokuser på stressmestring og trivsel.

5.     Vektlegge individuell balanse mellom arbeid og fritid. Når ansatte har det bra og trives, fører det til bedre resultater og produksjonsevne i organisasjonen, samt økt arbeidsglede for hele teamet.

6.     Jobbe for psykologisk trygghet og gode relasjoner. Vi påvirker hverandres arbeidsmiljø.

Mer om rapporten

Falck Sverige har gjennomført en omfattende helse- og arbeidsmiljøkartlegging basert på deltakelse fra nesten 26 000 medarbeidere. Rapporten viser at tre av ti medarbeidere sliter med søvnproblemer. De som opplever et utilfredsstillende organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø, oppgir dårligere søvnkvalitet sammenlignet med de som opplever et godt arbeidsmiljø. Søvn er avgjørende for kroppens og hjernens restitusjon og bearbeiding av inntrykk. Under søvn senkes blant annet blodtrykket og kroppstemperaturen, og aktiviteten i hjernen reduseres, samtidig som minner bearbeides og ny kunnskap integreres. Søvn kan også redusere risikoen for sykdom.

Les hele rapporten her 


Referanser:
Falck Sverige. (2023). Sömn och arbetslivet 2023. https://kund.falcksverige.se/globalassets/pdf/somn-och-arbetslivet-2023.pdf

Fagfelt Helsetjenester