Nyhet

Sammen om psykisk helse på arbeidsplassen

Hva skal man se etter for å forstå at en kollega eller medarbeider faktisk sliter? At noen er litt stille? Kommer for sent? Er negativ i et møte? Kanskje. Stikkordet er å legge merke til forandring fra det som er vanlig. At noe er nytt eller annerledes.

Jun. 18, 2024 00:00 ECT

Innledningen oppsummer hvordan Sindre Storvoll, psykologspesialist i Falck, anbefaler hvordan man kan sjekke om noen har psykiske vansker. Men selv om du merker at noe er litt «off», trenger det likevel ikke bety at noe er galt. 

– Det kan være en tilfeldighet, en dårlig dag eller at noen har bare har klipt seg eller fått seg briller. Men du har fått nok til å spørre om hvordan det går. Og ved å spørre på en høflig måte, øker sjansen betraktelig for å få et ærlig svar, sier Storvoll.

Hvordan støtte en kollega som sliter

Folk flest møter på psykiske plager i løpet av livet, og ifølge FHI rammes halvparten av befolkningen av en psykisk lidelse i løpet av livet. Derfor er det viktig å sette fokus på psykisk helse på arbeidsplassen og etablere gode verktøy for å oppdage og støtte kolleger som har det vanskelig. Typiske tegn er endringer i humør, søvnproblemer, tilbaketrekning fra sosiale aktiviteter eller økt irritabilitet.  

Psykologen har tre konkrete tips til hvordan du kan støtte en kollega som sliter:

 • Vær til stede
  Vær tilgjengelig og vis interesse. Vær gjerne åpen for samtale og uttrykk gjerne medfølelse, men det viktigste er å lytte.
 • Tillat og normaliser reaksjoner
  De aller fleste reaksjoner er normale ved unormal belastning. La noen gråte, hvis de trenger det, og si at det er greit å gråte.   
 • Skaff annen hjelp ved behov
  Selv om du vet hva som har skjedd og har lyst å hjelpe, er det noen ganger andre som er de beste hjelperne.


Hvis du ikke står spesielt nær eller ikke har reell tid, er det bedre å sørge for at nærmere kolleger, leder eller pårørende for den saks skyld, får mulighet til kontakt. 

– Det er mye hjelp i å være et godt medmenneske, og ofte det som trengs. Men hvis du lurer på om det er fare for liv og helse, skal du kontakte arbeidsgiver eller helsepersonell, om så bare for å sjekke ut problemstillingen. Det er ikke god omsorg å spille terapeut eller helt, eller ville avlaste helsevesenet, sier Storvoll.

Ved overdreven rusbruk eller manglende evne til å ta vare på arbeidsoppgavene sine og/eller seg selv, må du si fra.

Egenomsorg som psykisk førstehjelper

Det koster å stille opp for og støtte andre, som en «psykisk førstehjelper». Da må også egen omsorg ivaretas. Falck har tre kontrete tips til dette:

 • Sett dine egne grenser
  Reflekter over dine egne følelser og behov, og vær realistisk med hva du kan håndtere. Det er viktig å kunne si nei når det blir for mye og ta pauser når du trenger det.
 • Finn støtte
  Snakk med kolleger, venner eller familie om dine egne følelser og opplevelser. Dette er ikke det samme som å dele konfidensiell informasjon, som du selvsagt ikke må gjøre med utenforstående.
 • Finn energi
  Finn aktiviteter som gir deg glede og avslapning, og prioriter egne behov for å ta vare på deg selv både fysisk og mentalt. Å sette av tid til egen helse er viktig for å opprettholde velvære og kunne håndtere arbeidet med psykisk helse på en bærekraftig måte.

 

Arbeidsgivers ansvar

Ved å være oppmerksom på symptomer og endret adferd, tilby støtte og oppmuntre til profesjonell hjelp, kan du bidra til å gjøre en forskjell for en medarbeider i nød.  Men dette arbeidet er kollektivt og bør gjennomsyre hele arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven (AML) kapittel 4 pålegger arbeidsgivere å legge til rette for personer som er syke, både fysisk og psykisk. Det er derfor viktig at arbeidsplassen har gode rutiner og verktøy for å håndtere psykiske helseplager. Dette kan inkludere tiltak som forebygger sykefravær, etablering av en digital plattform for å tilby informasjon og ressurser om psykisk helse, samt arbeid med å redusere stigmaet rundt psykisk helse.

Falck Bedriftshelsetjeneste er her for å hjelpe bedrifter med å håndtere psykisk helse på arbeidsplassen. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Referanser:
Folkehelseinstituttet. (2023, 17.august). Psykiske plager og lidelser hos voksnehttps://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/psykisk-helse/psykiske-lidelser-voksne/?term=#forekomst-av-psykiske-plager


NAV. (2024, 30. mai). Sykefravær grunnet psykiske lidelser økerhttps://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/sykefravar-statistikk/nyheter/sykefravaer-grunnet-psykiske-lidelser-oker

Fagfelt Helsetjenester