Nyhet

Optimal arbeidsplassergonomi for kontoransatte

Rundt 1 million kontoransatte i Norge rapporterer om muskel- og skjelettplager den siste måneden, og mange av disse plagene skyldes arbeidsrelaterte forhold. Heldigvis kan disse plagene forebygges ved å jobbe systematisk og forebyggende med ergonomi. Men hvilke tiltak fungerer egentlig?

Jun. 03, 2024 12:18 ECT

Mekaniske belastninger og forebyggende tiltak

Mekaniske belastninger som ugunstige arbeidsstillinger, bruk av dataverktøy og repetitive bevegelser kan øke risikoen for muskel- og skjelettplager blant kontoransatte. For å redusere denne risikoen, har vi utarbeidet en sjekkliste for en god arbeidsstilling som kan hjelpe dere med å evaluere kontorarbeidsplassen deres:

 • Sitt så høyt at hoften er plassert noe høyere enn kneet.
 • Ha god støtte for korsryggen og god kontakt med underlaget.
 • La underarmene hvile på bordplaten foran tastaturet.
 • Plasser datamusen kroppsnært og så nærme tastaturet som mulig.
 • Sørg for at skjermene er på en armlengdes avstand og plassert slik at øynene ser litt nedover.
 • Husk at en god arbeidsstilling bør være variert.
 • Det er viktig å tilpasse arbeidsstillingen etter individuelle behov og preferanser.
 • Bruk av hjelpemidler som heve- og senkbare arbeidsbord.

 

Psykososiale og organisatoriske belastninger og forebyggende tiltak

Nyere forskning viser at psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som lav kontroll over arbeidet og konflikter på jobb kan utløse muskel- og skjelettplager blant kontoransatte. For å forebygge slike belastninger, kan følgende tiltak implementeres:

 • Tydeliggjør kravene i arbeidsoppgavene.
 • Tilrettelegg for autonomi i arbeidet.
 • Tydeliggjør rolleavklaring.

 

God kommunikasjon og samarbeid

For å oppnå et forebyggende arbeidsmiljø er god kommunikasjon og samarbeid mellom kontoransatte, arbeidsgiver, verneombud og bedriftshelsetjenesten (BHT) avgjørende. De ansatte bør kommunisere eventuelle utfordringer og forslag til løsninger for ulike ergonomiske arbeidsforhold, og arbeidsgiveren bør legge til rette for at de ansatte kan jobbe uten økt risiko for muskel- og skjelettplager. Falck vil i denne sammenhengen kunne være en nøytral, faglig og rådgivende part.

 

Skap en sunn og trygg arbeidsplass

Oppsummert er optimal arbeidsplassergonomi avgjørende for å forebygge muskel- og skjelettplager blant kontoransatte. Vi i Falck står klare til å bistå som en pålitelig rådgiver og samarbeidspartner for å sikre optimal arbeidsplassergonomi og bedre helse for kontoransatte. Sammen kan vi skape en arbeidsplass der trivsel, produktivitet og helse går hånd i hånd.

Fagfelt Helsetjenester