Nyhet

Falck: En trygg partner i krisetider

Når krisen rammer, kan det være utfordrende for både ledere og medarbeidere å håndtere situasjonen. Ulykker, dødsfall og andre kritiske situasjoner som oppstår i samfunnet kan også påvirke arbeidsplassen. Falck, en stor og landsdekkende bedriftshelsetjeneste, er beredt til å yte bistand i slike situasjoner.

Des. 06, 2023 14:12 ECT

– Vi er vant til å møte ledere og medarbeidere i krise, sier Olaf Reisegg, organisasjonspsykolog i Falck. – For eksempel da en leder hos en av våre kunder en kveld fikk beskjed om et dødsfall i sin avdeling, en kollega som mange hadde et nært forhold til. Hvordan skulle han informere sine medarbeidere? Hva kunne han gjøre før de ansatte møttes på jobb dagen etter? I denne og tilsvarende situasjoner har jeg opplevd at ledere setter stor pris på vår veiledning, sier Reisegg.

Falcks kunnskap om krisepsykologi og arbeidsmiljø er viktig for bedrifter som blir rammet av uventede kritiske situasjoner. – Ofte består vår krisebistand i å drøfte situasjonen med leder og bidra til en best mulig situasjonsforståelse, forklarer Reisegg. – Noen ganger vil rådet være å kontakte politi, ambulanse eller andre instanser.

Falck er en trygg og tilgjengelig partner når krisen rammer. Enten det er Falck eller andre som best kan bistå videre, skal vi være der som rådgiver for din bedrift.

Har din bedrift en avtale om krisebistand fra Falck? Ta kontakt for mer informasjon om hva de kan tilby.

Kontakt oss

Fagfelt Helsetjenester