Nyhet

Årets influensavaksine

Nå er det på tide å planlegge influensavaksineringen for høsten. Det anbefales å ta influensavaksinen i løpet av oktober/november, og senest i desember. Full beskyttelse oppnås vanligvis etter én til to uker.

Jun. 05, 2024 08:36 ECT

Influensavaksinen er svært effektiv og reduserer risikoen for å utvikle influensa med 60 % i gjennomsnitt (Kilde: FHI). Når mange er vaksinert, blir smittetrykket lavere, og sjansen for å bli smittet reduseres ytterligere. Vaksinen bidrar også til et mildere sykdomsforløp for personer i risikogruppene.

Risikogrupper som særlig bør vaksineres mot influensa.

  • Personer som er 65 år eller eldre.
  • Personer med kroniske lungesykdommer (inkludert astma), hjerte/karsykdommer, diabetes mellitus (både type 1 og type 2), nyresvikt, leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.
  • Personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • Personer med alvorlig overvekt (BMI> 40).
  • Gravide etter uke 12 (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine etter konsultasjon/godkjenning fra egen lege.

Dersom du er i risikogruppe og har hatt alvorlige allergiske reaksjoner må du kontakte fastlegen for vaksinasjon. 

Kort om influensavaksinen:

Influensavirus endrer seg hele tiden. Effekten av vaksinen avtar over tid. FHI anbefaler derfor at vaksinen tas årlig. Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber (sjeldent), samt ømhet der vaksinen er satt.

Bestill her
Bestillingsfristen er 15.08.24 på grunn av høy etterspørsel

 

Les hele informasjonsskrivet her

Fagfelt Helsetjenester