Nyhet

Håndtering av emosjonell belastning på arbeidsplassen

I en tid med mye uro i verden og i vårt samfunn, er arbeidsplassen en viktig arena for trygghet og stabilitet for mange av oss. Det er derfor avgjørende å skape et miljø som bidrar til trygghet, trivsel og som gir oss de rette verktøyene for å håndtere de utfordringene vi kan møte. 

Nov. 15, 2023 12:49 ECT

Emosjonell belastning er et fenomen som kan berøre mange, særlig de som jobber i yrker hvor man har tett kontakt med mennesker. Begrepet "emosjonell belastning" beskriver den følelsesmessige påkjenningen som kan oppstå når vi møter mennesker som står overfor utfordringer eller vanskeligheter i livet sitt. 

I slike møter kan vi ofte bli konfrontert med sterke følelser som sorg, sinne, frustrasjon eller fortvilelse. Disse følelsene kan påvirke oss på mange nivåer. De kan utløse stress, gi oss en følelse av å bli dratt inn i den andres situasjon og utfordringer, og kan også påvirke vår egen sårbarhet. 

I en nylig rapport fra European Agency for Safety & Health at Work (EU-OSHA), blir det påpekt en trend der færre arbeider i manuelle og fysiske jobber, mens flere jobber administrativt og i kundeservice. Dette har ført til en økning i psykososiale og emosjonelle utfordringer, samt mindre fysisk aktivitet på jobben. En økende andel av arbeidstakerne rapporterer om utfordringer som krevende kunder, lange arbeidsdager og dårlig kommunikasjon på arbeidsplassen. 

For å håndtere og forebygge emosjonell belastning, er det avgjørende å utvikle en bevissthet rundt emnet og implementere effektive strategier for å håndtere det. Dette kan inkludere selvpleie, egenomsorg, grensesetting og balanse mellom arbeid og fritid. 

Hos Falck BHT tilbyr vi individuelle støttesamtaler med psykolog. Disse samtalene kan være en viktig del i å håndtere og forebygge emosjonell belastning, samt styrke den ansatte og gjøre denne mer robust i møte med utfordringer. 

Her er noen tips for å styrke håndteringen av emosjonell belastning på arbeidsplassen: 

 1. Fremme åpenhet:  
  Oppmuntre til en åpen dialog om emosjonell belastning på arbeidsplassen. Dette kan bidra til å redusere stigma og gjøre det lettere for ansatte å søke støtte når de trenger det.

 2. Støtte til ledelsen:
  Ledere spiller en nøkkelrolle i å skape et støttende arbeidsmiljø. Det er viktig for ledere å være oppmerksomme på tegn på emosjonell belastning blant sine ansatte og oppfordre dem til å søke støtte når det er nødvendig. Falck BHT kan bidra med støtte til ledere for å hjelpe dem med å håndtere disse utfordringene.

 3. Tilby støttesamtaler:  
  Individuelle støttesamtaler med en psykolog kan være en effektiv måte å håndtere emosjonell belastning på. Hos Falck BHT tilbyr vi slike samtaler som en del av våre tjenester.

 4. Fremme balanse:  
  Oppmuntre til en god balanse mellom arbeid og fritid. Dette kan bidra til å redusere stress og forebygge emosjonell belastning. 

 

Hvis du ønsker å diskutere hvordan din organisasjon kan håndtere emosjonell belastning, eller hvis du er interessert i våre individuelle tjenester, er du velkommen til å kontakte oss.