Nyhet

Fysisk trening og mental helse

Det er velkjent at fysisk trening kan ha en stor innvirkning på vår fysiske helse, men visste du at det også kan forbedre vår mentale helse? Norske studier, som blant annet inkluderer data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), har bidratt til å dokumentere de positive effektene av regelmessig fysisk aktivitet på psykiske lidelser som depresjon, angst og stressrelaterte plager. Flere studier har ikke bare bidratt til å styrke kunnskapen om sammenhengen mellom fysisk trening og mental helse, men også til å gi praktiske råd og retningslinjer for å forbedre velvære gjennom fysisk aktivitet.

Mai 02, 2024 21:51 ECT

Basert på data fra en av HUNT-studiene, utført av forskere ved NTNU i Trondheim, undersøkte effekten av fysisk trening på depresjonssymptomer blant eldre voksne. Resultatene viste at eldre voksne som trente regelmessig hadde 40 % lavere risiko for å utvikle depressive symptomer sammenlignet med de som var inaktive. Dette tyder på at fysisk trening kan være en effektiv behandlingsmetode for depresjon hos eldre voksne.

I en annen norsk studie ble det sett på hvordan fysisk aktivitet påvirker angstsymptomer blant ungdom. Resultatene viste at ungdommer som var fysisk aktive hadde 25 % lavere risiko for å utvikle angstsymptomer sammenlignet med de som var mindre aktive. Dette indikerer at fysisk aktivitet kan ha en forebyggende effekt mot utvikling av angst hos ungdom.

I tillegg til å behandle psykiske lidelser, kan fysisk trening også ha en forebyggende effekt. En av HUNT-studiene undersøkte sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risikoen for å utvikle psykiske lidelser blant voksne. Resultatene viste at personer som var fysisk aktive hadde 20 % lavere risiko for å utvikle depresjon og 30 % lavere risiko for å utvikle angst sammenlignet med de som var inaktive. Studien understreket betydningen av fysisk aktivitet som en del av en helhetlig tilnærming til mental helse.

 

Hvor ofte og hvordan trene for å forbedre mental helse

Når det gjelder hvor ofte man bør trene, anbefales det å være fysisk aktiv i minst 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke. Dette kan fordeles over flere dager og aktiviteter som man liker og trives med. Du bør bli varm og andpusten. Klarer du å ta i enda mer og lengre, blir gevinsten større.

Funn fra flere relevante studier har bidratt til å styrke kunnskapen om sammenhengen mellom fysisk trening og mental helse. Resultatene viser at fysisk trening kan ha en betydelig positiv effekt på symptomer på depresjon, angst og stressrelaterte plager. Ved å inkludere regelmessig trening i hverdagen kan man oppnå både fysiske og mentale helsefordeler. Start i det små, finn aktiviteter du liker, og gradvis øk intensiteten og varigheten av treningen. Ta vare på din mentale helse gjennom fysisk trening, og opplev fordelene det kan gi for ditt velvære.


Praktiske tips for komme i gang:

  1. Legg lista lavt: En kort tur rundt nabolaget eller noen yogaøvelser hjemme kan være en god start.
  2. Innfør aktivitet i hverdagen: Ta trappene, gå av bussen et stopp tidligere, eller stå ved arbeidspulten.
  3. Finn en treningspartner: En venn kan gi motivasjon og gjøre treningen mer sosial og morsom.
  4. Sett deg oppnåelige mål: Ved å sette realistiske og overkommelige mål kan du oppleve følelsen av fremgang, noe som fremmer motivasjon.

 

 

Referanser:

Hansen, B. H., Kolle, E., Dyrstad, S. M., Holme, I. M., & Anderssen, S. A. (2012). Accelerometer-determined physical activity in adults and older people. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(6), 1339-1347. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e31822cb354

Harvey, S. B., Øverland, S., Hatch, S. L., Wessely, S., Mykletun, A., & Hotopf, M. (2020). Exercise and the Prevention of Depression: Results of the HUNT Cohort Study. American Journal of Psychiatry, 177(1), 28-36. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.16111223

Helsedirektoratet. (2020). Fysisk aktivitet - voksne og eldre. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet-voksne-og-eldre

Grasdalsmoen, M., Eriksen, H. R., Lønning, K. J., & Sivertsen, B. (2020). Physical exercise, mental health problems, and suicide attempts in university students. BMC Psychiatry, 20(175), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12888-020-02583-3

Fagfelt Helsetjenester