Nyhet

Avhengighet på arbeidsplassen - Hvordan ta den nødvendige samtalen?

Avhengighet kan være et alvorlig problem som påvirker både den enkelte og arbeidsmiljøet. Det kan være vanskelig å ta opp bekymringer om avhengighet med en ansatt, men det er viktig å handle tidlig for å kunne hjelpe. I denne artikkelen vil vi gi deg noen tips om hvordan du kan ta den nødvendige samtalen og hvor du kan henvende deg for råd og veiledning.

Apr. 25, 2024 09:37 ECT

Hva er avhengighet på arbeidsplassen?

Avhengighet kan manifestere seg på ulike måter, enten det er spillavhengighet eller rusavhengighet. Felles for begge er at de preges av mangel på kontroll over aktiviteten, negative konsekvenser og en utvikling over tid. Avhengighet kan være problematisk på arbeidsplassen da det kan påvirke produktivitet, arbeidskvalitet og arbeidsmiljø. Årsakene til avhengighet kan være komplekse og varierte, og det er viktig å se hele mennesket bak avhengigheten for å forstå årsakene.

 

Hvorfor er det viktig å ta den nødvendige samtalen?

Som leder kan det være utfordrende å ta opp bekymringer om avhengighet med en ansatt. Frykt for å ta feil eller ødelegge relasjonen kan hindre handling. Samtidig kan den ansatte være redd for å miste ansikt eller jobben hvis de åpner opp om sine utfordringer. Det er likevel viktig å åpne opp for en dialog og ta den nødvendige samtalen for å kunne hjelpe den ansatte og skape et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

 

Tips for å gjennomføre den nødvendige samtalen

Her er noen tips for å gjennomføre den nødvendige samtalen:

  • Finn egnet tid og sted for samtalen. Velg en tid og et sted der begge parter kan føle seg komfortable og uforstyrret.
  • Formidle din bekymring. Målet med samtalen er å uttrykke din bekymring for den ansattes velvære og arbeidssituasjon.
  • Vær konkret om dine observasjoner. Fortell den ansatte om de endringene du har lagt merke til, enten det er i adferd, arbeidsutførelse eller fravær. Det er viktig å basere samtalen på egne observasjoner.
  • Hold deg til arbeidsmessige forhold. Fokuser på endringer som påvirker arbeidssituasjonen, og unngå å kreve innrømmelser eller stille diagnoser.
  • Vis at du ønsker å hjelpe. Formidle forståelse og empati for den ansattes situasjon, og vær respektfull i din tilnærming.
  • Følg opp samtalen. En samtale er sjelden nok. Følg opp med flere samtaler for å sikre at den ansatte får den støtten og hjelpen de trenger.

 

Ressurser og støtte for ledere og ansatte

Hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem eller trenger råd og veiledning, kan du henvende deg til følgende ressurser:

  • HR-avdelingen i bedriften din kan være en viktig støttespiller i forbindelse med mistanke og oppfølging av avhengighet hos ansatte.
  • Falck tilbyr veiledning og råd til ledere og ansatte med mistanke om avhengighet. Våre tjenester inkluderer blant annet helseundersøkelser, rådgivningssamtaler og rehabiliteringsprogrammer.
  • Akan (kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen) er et trepartssamarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv. De har som oppgave å forebygge avhengighetsproblemer og bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får hjelp. Du kan kontakte Akans veiledningstelefon på 22 40 28 00 eller besøke akan.no for mer informasjon.

 

Forebygging av avhengighet på arbeidsplassen

Det er viktig å huske at tidlig handling kan bidra til å forebygge og håndtere avhengighet på arbeidsplassen. Ved å ta den nødvendige samtalen og søke råd og veiledning, kan du bidra til å skape et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle ansatte.

 

Falcks tjenester innen bedriftshelse

Falck tilbyr en rekke tjenester innen bedriftshelse som kan bidra til å håndtere avhengighet på arbeidsplassen. Vårt mål er å bedre helsen og arbeidsmiljøet i din bedrift. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.

 

Referanser:
AKAN. (u.å.) Policy for rusmiddelbruk og spill. https://www.akan.no/artikler/avhengighet-pa-arbeidsplassen-hvordan-ta-den-nodvendige-samtalen/

Fagfelt Helsetjenester