Medisinsk klinikk - Hamar/Elverum

Jeg/vi tegner medlemskap i Falck medisinsk klinikk (Hamar & Elverum)

Bli kunde hos vår medisinske klinikk

Kryss av for ønsket medlemskap

Har behandlingsforsikring

Årsavgiften gjelder fra signeringsdato og 1 år fremover. Medlemskapet er bindende og følger abonnementsperioden og videreføres automatisk inntil skriftlig oppsigelse foreligger fra en av partene. Oppsigelse meldes 2 måned før utgangen av abonnementsperioden.

Årsavgiften gjelder fra signeringsdato og 1 år fremover. Medlemskapet er bindende og følger abonnementsperioden og videreføres automatisk inntil skriftlig oppsigelse foreligger fra en av partene. Oppsigelse meldes 2 måned før utgangen av abonnementsperioden.

Samtykke for registreing og lagring*