Vår kultur

Handlinger sier mer enn ord

Hos Falck tror vi på teamarbeid. Vi er et profesjonelt team som er bygget på omsorg. Og vår store teaminnsats fremmes av gode kolleger, sosiale aktiviteter og en vennlig og uformell atmosfære

Vi gjør omsorg om til handling. Og vi mener at handlingene våre viser våre intensjoner i større grad enn ord. Hvordan vi opptrer definerer oss. Derfor er vår kultur basert på våre Winning Behaviours.

Våre Winning Behaviours styrer alle beslutninger vi tar. De er veiledende i alt vi gjør – mot hverandre og mot de samfunn vi betjener. Og de danner grunnlaget for hvordan vi lærer opp medarbeiderne våre. Kort sagt er de kjernen i Falck.

Ambulance_Spain 16 - Web_16_9

Vi er drevet av omsorg

Mennesker i sårbare situasjoner er kjernen i enhver beslutning vi tar, og vi streber alltid etter å forbedre vår konkurransedyktighet ved å tilby fremragende tjenester som kan redde og forbedre flere liv.

Vi reagerer raskt og har det som skal til for å gjøre omsorg om til handling.

Vi brenner for det vi gjør, de vi arbeider for, de vi leverer tjenestene våre til og menneskene vi arbeider sammen med.

Photographs taken on set during the filming of Falck Brand film 2022.

Vi bygger tillit

Kvalitet og etikk prioriteres i alt vi gjør. Vi beskytter vår rett til å utøve vår virksomhet ved å være transparente og leve opp til høye standarder.

Vi går ikke på akkord med vår lojalitet og konsekvente atferd for å oppnå og vedlikeholde tilliten våre kunder og samfunnet viser oss. Vi konkurrerer med et sterkt etisk kompass.

Vi er åpne og ærlige overfor våre ledere, våre medarbeidere og hverandre. Vi er aldri redde for å si ifra hvis Falcks integritet står på spill.

Ambulance Rocky Mountain man 3 - Web_16_9

Sammen skaper vi økt verdi

Vi skaper verdi for samfunnet og mennesker i sårbare situasjoner ved å være der når de trenger oss. 

Vi gjør alltid vårt ytterste for å skape verdi for våre eiere. Dermed anerkjenner vi tidligere investeringer i virksomheten vår og skaper muligheter for fremtidige bidrag til utvikling av tjenestene våre.

Vi samarbeider effektivt på tvers av funksjoner, land og forretningsområder, slik at vi kontinuerlig kan forbedre tjenestene våre og overgå vanlige standarder. Det er dette som skiller oss fra konkurrentene.