Mangfold

En styrke for vår prestasjon.

Hos Falck tror vi at en arbeidsstyrke med ulik bakgrunn, tankesett og personlighet, kombinert med riktig kompetanse, gjør oss i stand til å yte bedre.

Hos Falck bestreber vi oss på en bred definisjon av mangfold, som dekker både synlige og skjulte forskjeller, inkludert kjønn, etnisitet, fysiske evner, fysisk fremtoning, seksualitet, religion, alder, sivil partnerskapsstatus, klasse, utdanning og mental helse. Falck streber etter å inkludere alle, både personer med synlige og skjulte forskjeller, men også med ulik bakgrunn og tankesett.

Mangfoldet forbedrer ikke bare våre resultater – det gjør det mulig for oss å gjenspeile mangfoldet i de samfunnene vi betjener og sikre at vi leverer en førsteklasses service til kundene våre.

Vi tror på like muligheter. Vi er opptatt av å sikre en mangfoldig og balansert kjønnssammensetning i vår arbeidsstyrke, og vi legger vekt på dette gjennom rekrutterings- og utvelgelsesprosessene.

Les mer om Falcks policy for mangfold og inkludering

Vi har implementert vår globale policy for mangfold og inkludering for å angi tonen for mangfold hos Falck og fremme en inkluderende arbeidsstyrke med ulik bakgrunn.

LAST NED