Livet i Falck

Du vil utgjøre en forskjell

Hos Falck er vi opptatt av å være en god arbeidsplass. Vi er mer enn 25 000 ansate med ulike roller, erfaringer og kulturer. Vi har eksistert i mer enn hundre år og har utviklet et hav av erfaring basert på våre Winning Behaviours.

I dette avsnittet

I de fleste land hvor Falck opererer kan du opparbeide deg kompetanse innenfor veihjelp, helse- og ambulansetjenester, brann og redning samt global reiseassistanse. Du vil bli et betrodd medlem av et profesjonelt team som er bygget på omsorg, og din karriere hos oss vil påvirke flere liv enn ditt eget.

Omsorg og empati er kjernen i vår virksomhet – og vi bryr oss om mennesker i nød, hverandre, selskapet og samfunnet.

Hos oss vil du oppleve en sterk følelse av mening, retning og selvstendighet i arbeidet ditt. Vi går på jobb hver dag med et løfte om å være der når du trenger oss. Med empati og handlekraft vil du lykkes hos Falck.

Med empati og handlekraft vil du lykkes

Hos Falck bygger du karrieren din med en global leverandør av akuttberedskap og helsetjenester. Du har mulighet til å utvikle deg, lære og bli forfremmet på tvers av posisjoner og markeder.

Profesjonelle kolleger som handler med omtanke

Med empati og profesjonalitet ivaretar vi mennesker i nød og stiller opp for hverandre, selskapet og samfunnet.

Kompetent og forberedt på å agere for et sunnere samfunn.

Vår suksess er bygd på høyt kvalifiserte og skolerte kolleger med en profesjonell innstilling som bidrar til at de kan prestere individuelt og i team, både i felten og på kontoret.