Elbiler blir mer og mer populære

10 nyttige tips om vedlikehold av din elbil

Les om hvordan du kan få mest mulig ut av elbilen din

• Sjekk ladekabel, plugger og kontakter jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.

• Blir pluggen (støpselet) unormalt varm under bruk, må både plugg og kontakt sjekkes for feil. Er pinnene så varme at du brenner deg, bør kabel og støpsel sjekkes nærmere.
• Se spesielt etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart, må du ikke bruke kontakt/plugg før dette er reparert.
• Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr. Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i vegg til og med ladeelektronikken/programvaren i bilen.
• Rengjør ladekabelen jevnlig. Da er det lettere å legge merke til eventuelle skader på kabelen, samtidig som den ikke skitner til bilen og du forlenger kabelens levetid.
• Husk alltid å lukke lokket til bilens ladekontakt for å unngå påkjenninger.
• En elbil krever på langt nær så mye vedlikehold som en konvensjonell bil, siden den har langt færre slitedeler og bevegelige motordeler. Det viktigste er å følge med på slitasje på bremseskiver og -klosser, selv om disse også har en tendens til å vare lenger enn på konvensjonelle biler.
• Husk at korrekt dekktrykk og -dimensjon er avgjørende for elbilens rekkevidde. Endring av standard dekkoppsett kan føre til redusert rekkevidde.
• Følg de oppsatte serviceintervallene for å tilfredsstille garantibestemmelsene.
• Dersom du hurtiglader ofte, vil batteriet kunne svekkes raskere enn om du kun lader hjemme. Forskjellen er imidlertid ikke dramatisk. Tommelfingerregelen er at hyppig hurtiglading gir én prosent ekstra svekkelse av batterikapasitet årlig. Etter ti år kan altså forskjellen i ytelse være 80 prosent (oftest normalladet) mot 70 (hyppig hurtigladet).

Utforsk videre