Nyhet

Nå heter vi REDGO

Falck Redning har skiftet navn til REDGO. Forsikringsselskapet Gjensidige overtok tidligere i år Falck Redning fra det danske Falck-konsernet. Som en følge av dette, ble det juridiske navnet på selskapet endret til REDGO, fra og med 1. mai 2022.

Aug 26, 2022 12.59 ECT

Selv om det juridiske navnet er endret, vil vi utad fremstå som Falck en stund fremover. Det er en stor oppgave å omprofilere bilflåten, samt bygninger. Eierskiftet vil ikke få konsekvenser for våre medlemmer eller andre kunder.

Gjensidiges satsing på veihjelp

Gjensidige Forsikring er det største forsikringsselskapet i Norge, og blant de ledende i Norden og Baltikum. Kjøpet av Falck Redning skyldes et strategisk ønske om å tilby kundene et bredere utvalg av tjenester knyttet til bilhold.

På kort sikt vil våre kunder ikke oppleve noen endringer i hvordan vi driver vår virksomhet. På lengre sikt, håper vi å kunne tilby nye og spennende løsninger.

Derfor valgte vi REDGO

Valget av nytt navn kom etter en grundig prosess. Vi har særlig lagt vekt på at navnet skal være lett å benytte i alle land vi har virksomhet, i Norden og Baltikum, og at det skal harmonere med profilen som er innarbeidet gjennom mange år. Vi kommer til å omprofilere biler og bygninger så snart det er praktisk mulig, og vil da også starte arbeidet med å gjøre det nye merkenavnet kjent.

Endringen gjelder kun for Falck Bil og Falck Hjem, som tidligere var Falck Redning. Falck Helse og Falck Global Assistance er ikke berørt.

Ved spørsmål, ta kontakt med Kundeservice på tlf. 987 02222.

Business unit Veihjelp
Emne Veihjelp

Utforsk videre