Our history

En fortelling om engasjement og omtanke

Helt fra den store brannen i Christianborg slott i Danmark i 1884 til minerydding i etterkant av andre verdenskrig og terrorangrepene i Paris i 2015 – det har alltid vært vår oppgave å stille opp for og ta vare på både mennesker og samfunn når det er behov for oss.

Falck ble grunnlagt i 1906 av Sophus Falck basert på hans erfaringer fra den katastrofale brannen på Christiansborg slott i Danmark. Det den gang kaotiske redningsarbeidet førte til en nasjonal katastrofe, og Sophus Falck grunnla Falck med et mål om – først og fremst – å hjelpe mennesker i nød. Med dette som utgangspunkt utviklet han nye måter å levere effektiv akuttberedskap på.

 Arven etter Sophus Falck 02 – bilde på nett

I sin grunnleggererklæring skrev han:

  • Alltid å bistå – enten man kan forvente å få betalt eller ikke – når mennesker, dyr eller verdier er i fare

  • Alltid forsøke å forebygge og minimere skadeomfanget på best og raskest mulig måte når det oppstår en nødsituasjon

  • Alltid huske at rask assistanse gir dobbelt så god hjelp.

Falcker bygd opp rundt én manns visjon om nødvendigheten av god organisering, utdannede fagfolk og riktig utstyr for å hjelpe mennesker i nød. I mer enn et århundre har virksomheten utmerket seg i å redde og forbedre liv.

Utforsk videre