Close

Historie

Tøff begynnelse

Sophus Falck grunnla det første redningskorpset i Danmark - 22 år etter en av de mest katastrofale brannene i dansk historie. Han var vitne til den forferdelige brannen på Christiansborg i 1884 og så det kaotiske forsøket på å redde liv og verdier. Han var bare 19 år, men så allerede da behovet for å grunnlegge en organisert og godt trent enhet spesielt utstyrt for å hjelpe mennesker i nød. 3. oktober 1906 åpnet Sophus Falck dørene til sin treetasjes bergingsstasjon i midten av København.


Assistanse

Fra begynnelsen så Sophus Falck to måter å tjene penger på. Det første var å rykke ut til branner for å hjelpe, for deretter å motta betaling fra forsikringsselskapene. Allerede første dag i tjeneste hadde han en direkte telefonlinje mellom bergingsstasjonen og brannvesenet i København. Den andre måten var å tilby sin hjelp til store, private kunder, for eksempel fabrikker, slott og herregårder. Falck tilbød også sine tjenester til offentlige institusjoner – ikke bare i tilfelle brann, men også i tilfelle storm og vannskader. Denne hjelpen ble gitt mot en årlig abonnementsavgift. Abonnementsordningen skulle bli en av bergingsselskapets viktigste forretningsmodeller.


Nødsituasjon

I 1907 og 1908 hjalp redningskorpset Københavns tog og trikker mer enn 250 ganger. Sophus’ neste skritt var å fremme en ambulansetjeneste. I 1907 kjøpte de Skandinavias første ambulanse og i 1908 signerte Falck sin første avtale med kommunestyret i Gentofte nord for København. Sophus Falck hadde kjøpt en lisens til å kjøre biler – den 46. lisensen i hele Danmark. Selv om redningskorpset demonstrerte sin kompetanse om og om igjen, gikk utviklingen ganske tregt de første 15 årene. 


Vigerslev-katastrofen

Mye var i ferd med å endre seg for Falck i 1919 i kjølvannet av den verste jernbaneulykken i dansk historie. To tog kolliderte i høy hastighet utenfor København. Redningskorpset kom raskt til åstedet og jobbet utrettelig i mange timer hvor de reddet mennesker som var fanget i vraket. Førti mennesker døde i denne forferdelige ulykken, men det førte til at myndighetene i København innså at de ville støtte redningskorpset økonomisk i fremtiden. Sophus Falcks menn fikk ros for sin heroiske innsats, men det var tydelig at mer og bedre bergingsutstyr var nødvendig.


Arven fra Sophus

Sophus Falcks tre sønner, Rudolph, William og Harry, hadde vært tungt involvert i farens selskap siden de var barn. Etter hans død i 1926 var de klare til å ta over den daglige driften av korpset. De to eldste, Rudolph og William, delte topplasseringene mellom seg før Rudolph døde i 1933. William ble deretter kalt administrerende direktør, en stilling han hadde frem til sin død i 1966.


Mens Sophus Falck hadde fokusert på de store kundene – offentlige institusjoner, kommuner, etc. – så sønnen Rudolph svært annerledes på virksomheten. Rudolph Falck så potensialet i privatmarkedet og begynt å tilby hjelp til familier, bønder og bedrifter i alle situasjoner hvor de ikke kunne klare seg selv - veihjelp, brann og vannskader, nødhjelp, førstehjelp - alt basert på en fast årlig abonnementsavgift.


Fra 1930 til 1950 fulgte Falck en ambisiøs strategi med å åpne brann og bergingsstasjoner over hele Danmark, finansiert av offentlige og private abonnement og ‘pay-per-use’ modeller. I 1956 hadde de etablert lokale brannstasjoner på 100 steder i Danmark og navnet Falck var synonymt med brannvesen og ambulansetjenesten over hele landet.


Falck fortsatte å vokse, men på 70-tallet havnet selskapet i økonomiske problemer da Danmarks økonomi slet i kjølvannet av oljekrisen i 1973. Falck hadde aldri som mål å gjøre noen rike, men den godhjertede naturen i selskapet var i ferd med å rive det i stykker.


I 1975 var omsetningen mer enn anstendig, men resultatet var langt fra imponerende. Den tredje og fjerde generasjonen av Falck-familien var flinke til å hjelpe folk, men ikke like flinke til å tjene penger.


Falck solgt

Forsikringsselskapet Baltica kjøpte selskapet fra fjerde generasjon av Falck-familien i 1988. Det viste seg at privat eierskap og profesjonell ledelse var akkurat det det anerkjente, men skrantende danske selskapet trengte. Falck integrerte det norske veihjelpsselskapet Falken i sin virksomhet og begynte å se etter et liknende selskap i Sverige for å etablere en skandinavisk veihjelpstjeneste. Falck lanserte også et lite veihjelpsselskap i det tidligere DDR, i form av franchiseselskapet Falck Rettungsdienst. 


Nye Falck 2004 – i dag

I 2000 slo Falck seg sammen med sikkerhetsgiganten Group 4. Det nye selskapet, Group 4 Falck, var nå verdens nest største leverandør av sikkerhetstjenester. Planen var å integrere rednings- og sikkerhetstjenester slik at de to skulle lære av hverandre. Men Falcks rednings- og sikkerhetstjenester var ikke forenlig med sikkerhetsbransjens etikk og moral. Kort sagt hadde Falcks tjenester alltid vært basert på tillit og det å hjelpe folk, mens sikkerhet handlet om kontroll og overvåking.


I 2004 ble Allan Søgaard Larsen valgt til ny CEO i Falck. Han hadde startet som personalsjef og distriktssjef og hadde steget i gradene. Sammen med viseadministrerende direktør Morten R. Pedersen, ble Søgaard Larsen overbevist om at Falcks hundre år med erfaring, kompetanse og forretningsdrift ble gitt en ideell plattform for internasjonal ekspansjon. I samarbeid med sin robuste finansielle partner, Nordic Capital, begynte Falck å utvide virksomheten sin til flere land. 


Slovakia utstedt et anbud for ambulansetjenesten og Falck er nå godt etablert som en stor leverandør av ambulansetjenester i landet. Industrielle brannmenn var nødvendig i Romania, og Polen trengte medisinske klinikker. Falck er nå til stede i begge land. Det var begynnelsen på den internasjonale ekspansjonen. Selskapet har per april 2015 nå virksomheter i 45 land med 34 000 ansatte.  


Her er en komplett liste over de landene hvor Falck er tilstede


Falck i Norden

Falck inspirerte nordmann


I 1949 etablerte nordmannen Arne Andresen Falck Norsk Redningskorps AS i Norge.  Han ble inspirert av det han hadde sett i Danmark og tok med seg ideen hjem til Norge.  Familien Falck i Danmark støttet den lille, norske avlegger på alle måter, og betinget seg ingenting tilbake annet enn et godt samarbeid over grensen. Selskapet skiftet raskt navn til Falken Redningskorps AS og mange husker nok fortsatt de blå og hvite veihjelp-bilene med ”Falken” logo. I starten var det kun veihjelptjenesten som sto på programmet, men etter hvert utvidet selskapet sitt virksomhetsområde.  


I 1989 ble deler av aksjene i familiebedriften solgt til Falck i Danmark og Norsk Hydro.  Senere kjøpte Falck seg opp til 25%.


På begynnelsen av 90-tallet omdefinerte Falck, som var notert på børsen i København, sitt hjemmemarked fra å være Danmark til å være Skandinavia og Finland. Det ble da viktig å være fullt etablert i alle de fire landene og etter lange forhandlinger kjøpte Falck i 1996 resten av aksjene i Falken.


I årene etter 1996 ekspanderte Falck kraftig sin virksomhet i Norge. Det ble stadig større etterspørsel etter alarm- og vakttjenester og vaktselskapet Verdisikring ble innfusjonert i Falken. Over hele landet kunne man etter hvert støte på Falck-vektere i nærbutikken, på flyplassen og i mange andre sammenhenger. Parallelt med dette vokste behovet for alarm og overvåking både innen privat- og 

næring. Titusenvis av norske hjem, kontorer og butikker ble utstyrt med alarm sammen med det velkjente lille merket på døren: ”Alarm tilknyttet Falken”.


I 1998 endres Falkens logo fra trekant i blått til firkant i rødt etter dansk mal, men fortsatt med navnet Falken.


Fusjonering og fisjonering

I 2000 fusjonerer Falck i Danmark med det store, engelske konsernet Group 4 og endrer navn til Group 4 Falck. Så, i 2003, fisjoneres selskapet i to helt uavhengige AS’er og det etableres et ”safety”selskap, Falck Redning AS, bestående av divisjonene Redning og Helse samt et ”security”selskap, Falck Norge AS, bestående av divisjonene Alarm og Vakt.

Sistnevntes morselskap fusjonerer i 2004 med Securicor i England og blir til Group4Securicor; G4S.


Fra "security" til "safety"

Parallelt med fisjonen i 2004 foretok Falck i Danmark et strategisk kjøp av det hollandske selskapet Global Safety Group BV som var eiere av Nutec-gruppen med hovedkontor i Bergen, og Falck Nutec AS kommer til. Året etter blir alle aksjene i morselskapet Falck overtatt av Nordic Capital som tar selskapet av børs.


Med kjøpet av Global Safety Group (Nutec) og utfisjoneringen av ”security”delen var Falck tilbake til det som Sophus Falck for hundre år siden hadde som sin kongstanke – nemlig å ”...forebygge eller begrænse Udbredelsen af Ulykker og Ødelæggelser..." . Dette gjøres mer systematisk og i et større omfang enn noen gang. Bedriften er delt inn i fire kjerneområder – Emergency, Assistance, Healthcare, og Training med et stort antall ansatte innen hvert område. 


Falck Redning (Assistanse)

Falck Redning arbeider med trygghet ut i fra et helhetsperspektiv og tilbyr veihjelp og bilberging, boligalarm, hjemtjenester, skadebegrensning, vakttelefon, sykkelregister, el-sykkelberging, nøkkelbrikker og sikkerhetsbutikk. 


Administrerende direktør er Peter Sinervo.


Falck Nutec (Trening)

Falck Nutec leverer kompetanse i å forebygge, håndtere og lære av kritiske situasjoner. Dette gjør vi gjennom trening, rådgiving og å yte assistanse. Med over 30 års erfaring fra olje- og maritim industri, har Falck Nutec opparbeidet seg kompetanse som etterspørres internasjonalt.Falck Helse (Healthcare)

Gjennom en bred, helsefaglig kompetanse har Falck Helse gjennom årene bygget opp solid kunnskap om hvilke faktorer som til sammen fører til sunnhet og trivsel. Falck Helse leverer bedriftshelsetjeneste, personalassistanse for å redusere sykefravær, fysikalsk behandling (manuellterapi, fysioterapi, naprapati, kiropraktikk og akupunktur), psykologtjenester og kriseassistanse for de som har vært utsatt for akutte og alvorlige hendelser. 


Administrerende direktør er Bengt-Lasse Lund.


Falck Emergency (Redning)

Fra 1.august 2016 tar Falck Emergency over brann- og redningstjenesten på Bodø Lufthavn. Kontrakten går over to år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse.

Falck har lange tradisjoner for både brann- og redningstjenester, samt god erfaring fra flyplassdrift. 


Administrerende direktør er Sven Engquist.


Falck Global Assistance

Falck Global Assistance leverer reise- og medisinsk assistanse til forsikringsselskaper. I tillegg tilbyr de reisetjenester for bedrift, samt risikostyring og assistanse innenfor medisin og sikkerhet til norske, multinasjonale selskaper og deres internasjonale arbeidsstyrke.


Country Manager er Otto Karud.


Falck - hver dag, hele tiden

I dag fremstår Falck som et moderne, slagkraftig konsern, med fire forretningsområder i Norge; Assistanse, Emergency, Healthcare og Safety Services som samlet dekker de fire kjerneområdene.


Falck i Danmark er blitt en internasjonal aktør med aktiviteter i mange land.


Arven fra Sophus Falck er også en historie om at bærekraftige og varige bedrifter må være samfunnsnyttige og skape velferd og verdier for folk flest – hver dag, hele tiden. Det er nettopp dette viktige prinsippet som gjør at Falck er større og mer forberedt enn noen gang til å møte fremtidige utfordringer.

​​​


 

+ Kundeservice kl. 08.00 - 16.00

+ Angrerett i 14 dager (privatkunder)

+ Sikker kredittkortbetaling

+ Fakturabetaling

 

Falck Bil

Falck Hjem

Falck Bil Bedrift

Falck Bil Taxi

Falck Tungbil

Assistansesenter: 987 02222​

Kundeservice: 02222 

 

​​​

Vi og våre samarbeidspartnere benytter cookies for å forbedre brukervennligheten på vår side, samt for å forbedre og tilpasse markedsføringen vår. Les mer om cookies. Si nei til cookies.