Bærekraft

Kjernevirksomheten vår er å støtte samfunnet

Falck er en internasjonal leder innen akuttberedskap og helsetjenester. Vi hjelper mennesker med akutte behov, og bidrar til å skape trygghet i de lokalsamfunnene vi betjener. Falck har forpliktet seg til å støtte og yte vårt bidrag til de samfunn vi er en del av. Vår forpliktelse omfatter også å opptre ansvarlig som selskap og bidra til en sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert

Falck Redning AS er stolt av å være sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. 

Vi tar miljøet på alvor, og har implementere miljømessige tiltak og strategier i sammenheng med hvordan vi utfører vårt arbeid og leverer våre tjenester.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat og dokumenterer vår miljøinnsats og samfunnsansvar.

Miljøfyrtårnsertifiseringen er anerkjent av norske myndigheter, samt EU, og godkjent som miljødokumentasjon ved offentlig innkjøp og anbudskonkurranser.

Rapporten ligger tilgjengelig her​.

Utforsk videre