Personvernerklæring

Personvernerklæring for besøkende på nettstedet

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Falck Danmark A/S (heretter kalt «Falck», «vi» eller «oss») behandler og beskytter dine personopplysninger.

Når du besøker og navigerer på www.falck.no, behandler vi personopplysninger om deg.

Typer informasjon og formål

Vi samler inn og behandler følgende typer personopplysninger:

 • ​IP-adresse, operativsystem, språkinnstillinger, type nettleser, type utstyr, MAC-nummer (avhengig av utstyr) osv.
 • Din navigasjon på nettstedet og umiddelbart før og etter ditt besøk på www.falck.no. Tidspunkt og varighet for besøk på nettsider og undersider osv.
 • Interesser og preferanser

Falck samler inn denne informasjonen ved hjelp av informasjonskapsler på www.falck.no. Du kan lese om dette i vår Policy for informasjonskapsler .

Vi samler inn og behandler opplysningene for følgende formål:

 • ​Hente webområdet fra serveren slik at nettstedet kan vises i nettleseren din
 • Optimalisere nettstedet og brukeropplevelsen din
 • Utarbeide statistikk om din og andres bruk av nettstedet
 • Utarbeide statistikk og analyser med det formål å forbedre produkter, tjenester og teknologier
 • Markedsføringsformål, inkludert profilering og atferdsbaserte markedsføringsinitiativer, for å gjøre vår produktinformasjon og våre tilbud så relevante for deg som mulig
 • Overholde gjeldende lovgivning (f.eks. EUs personvernforordning (GDPR) og reglene for e-personvern), inkludert
  • Dokumentasjonskrav
  • ​Overholdelse av grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandling (f.eks. innhente samtykke)
  • Implementering og vedlikehold av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak
  • Undersøkelse av mistenkte eller kjente sikkerhetsbrudd og rapportering til datasubjekter og myndigheter
  • Behandling av forespørsler og klager fra datasubjekter og tredjeparter
  • Håndtering av inspeksjoner og forespørsler fra tilsynsmyndigheter
  • Håndtering av tvister med datasubjekter og tredjeparter
  • Statistikk angående bruk av nettstedet

Lydopptak

Vi informerer om at telefonsamtalene tas opp til dokumentasjonsformål. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvordan du kan komme i kontakt med oss ved spørsmål knyttet til dine rettigheter.

Kilder

Vi samler inn informasjon om din atferd ved hjelp av informasjonskapsler på nettstedet. Du kan lese mer om dette i vår Policy for informasjonskapsler. Informasjon kan også hentes direkte fra deg, fra våre IT-systemer, fra Falcks konsoliderte selskaper eller fra tredjeparter.

Vi lagrer og behandler informasjon du deler med oss ​​når du kontakter oss, enten via kanalene som benyttes, som telefonnumre og e-postadresser, som vi har oppgitt på nettsiden eller gjennom kontaktskjemaer i vår selvbetjeningsløsning. Dette vil være ditt navn, kontaktinformasjon og eventuell annen informasjon du velger å dele med oss. Vi lagrer og behandler informasjonen som er lagt inn for å håndtere din spesifikke henvendelse på en tilfredsstillende måte. For spørsmål kan du kontakte oss på hr.norge@falck.com.

Juridisk grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger

Det juridiske grunnlaget for innsamling av dine personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler, inkludert for profileringsformål, er ditt samtykke, se avsnitt 3 i den danske Executive Order om informasjon og samtykke som kreves i tilfelle du lagrer eller får tilgang til informasjon i sluttbrukers terminalutstyr («Executive Order on Cookies»).

Dine personopplysninger kan bli behandlet for andre formål og basert på et annet juridisk grunnlag, inkludert dokumentasjon om samsvar med lovgivningen, se paragraf 6(1)(c) i GDPR, og forfølge juridiske interesser i samsvar med Falcks legitime interesser for å sikre sin juridiske posisjon, se paragraf 6(1)(f) i GDPR.

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke, men dette vil ikke påvirke noen behandling eller avgivelse før tilbaketrekkingen av samtykket, dvs. at tilbaketrekkingen av samtykket ditt kun vil gjelde for fremtiden.

Avgivelse av dine personopplysninger

Personopplysninger vil avgis og deles med følgende mottakere som beskrevet i samtykket til informasjonskapsler og i vår policy for informasjonskapsler:

 • ​Digitale mediepartnere
 • Partnere i kreative og digitale byråer

Overføring av personopplysninger til mottakere i land utenfor EU/EØS

Vi overfører opplysningene dine til mottakere i land utenfor EU/EØS ettersom vi bruker en ekstern leverandør til å hoste/lagre de ovennevnte personopplysningene. Grunnlaget for den internasjonale overføringen er EUs «Standard Contractual Clauses» for overføringer fra behandlingsansvarlige til databehandlere i land uten adekvat grad av beskyttelse utenfor EU/EØS. Standardavtalen er tilgjengelig på ulike språk via denne lenken .  

Innhenting på frivillig eller obligatorisk basis

Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Hvis du velger at du ikke ønsker å oppgi informasjon, kan det hende at du ikke får tilgang til nettstedet eller ikke kan bruke visse funksjoner på nettstedet osv.

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene og eventuelle etterfølgende lovmessige formål. Videre oppbevarer vi personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å dokumentere samsvar med gjeldende lovgivning basert på reglene om tidsbegrensning. Vi oppbevarer også opplysningene så lenge det er nødvendig for å forsvare oss mot eller forfølge sivilrettslige krav, herunder på grunnlag av reglene om tidsbegrensning. Dersom det reises et krav, vil vi imidlertid beholde opplysningene i en lengre periode for å kunne håndtere kravet. For andre formål, inkludert lovfestet dokumentasjon og implementering av sikkerhetstiltak, oppbevarer vi personopplysningene så lenge det er nødvendig, basert på lovfestede regler om tidsbegrensning, for å påta oss strafferettslig ansvar.

Dine rettigheter

I henhold til begrensningene som følger av lovgivningen, omfatter rettighetene dine følgende: rett til tilgang til personopplysningene dine, rett til korrigering av feil informasjon, rett til sletting av informasjon, rett til begrensning av behandling, rett til dataportabilitet og rett til å protestere mot behandling av personopplysninger, inkludert automatisert individuell beslutningstaking.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Rett til å protestere

Du har rett til – av årsaker knyttet til din spesielle situasjon – å gjøre innsigelser mot behandling av personopplysninger der det juridiske grunnlaget er legitime interesser, som nevnt ovenfor. Falck kan da ikke lenger behandle personopplysningene med mindre Falck kan vise til legitime årsaker til behandlingen som går foran dine interesser og rettigheter, eller behandlingen er nødvendig for at rettslige krav skal kunne opprettes, håndheves eller forsvares.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger eller dine personvernrettigheter, kan du kontakte vårt personvernombud på dpo@falck.com.

Falck Danmark A/S
Sydhavnsgade 18
2450 København SV
Danmark
 
Tlf.: +45 70 33 33 11
CVR: 16271241
Dato: 20. mai 2020