Close

Raskere Frisk

Raskere Frisk er et målrettet forløp for sykemeldte og dem som står i fare for å sykemeldes.
Formålet med innsatsen vil være å bistå nærmeste leder i forebygging oppfølgning av ansatte og gjennom forløpet sikre, at den enkelte ansatte hurtig og trygt kommer helt/delvis tilbake på jobb, unngår en evt. sykemelding og/eller får avklart sin situasjon i forhold til arbeid og restarbeidsevnen.

Effekt

Data fra over 1.500 deltakere viser at:
• 9 av 10 forebygger sykemelding
• 8 av 10 kommer delvis eller helt tilbake i jobb med gjennomsnittlig over 50% mer tilstedeværelse på jobb
• Deltakere vil anbefale Raskere Frisk til andre
• Ledere vil anbefale andre ledere Raskere Frisk
• Deltakere i Raskere Frisk har lavere sykefravær i etterkant enn andre

Tjenesten består av følgende hovedelementer som redskap til å avklare og kvalifisere arbeidsevne, samt forebygge helseplager hos ansatte:

1. Målrettet og individuelt tilrettelagt fysisk aktivitet med fokus på arbeidsevne
2. Individuell, arbeidsmarkedsrettet avklaring, veiledning og motiverende   
    samtaler
3. Dialog, rapportering og evaluering til nærmeste leder
 
Koordinering

Ved samtykke fra deltakere, tar gjerne fysioterapeuten en koordinerende rolle i sykeoppfølgningen. Dette kan eksempelvis være å sørge for tverrfaglig samarbeid med NAV, fastlege og behandler. På den måten sikres det at det ikke kjøres parallelle løp, derimot at vedkommende holdes i sentrum og får den oppfølgningen som skal til for å komme tilbake i jobb.

Varighet

Data fra de siste 6 år på området har vist at den gjennomsnittlige tiden for deltakeren i Raskere Frisk ligger på 8-9 uker, og dette etter mer enn 35.000 gjennomførte forløp i Norge og Danmark. Hvert enkelt tilfelle vil allikevel vurderes individuelt ut i fra personlige forutsetninger og et forløp kan variere i fra minimum 4 uker og opp til 15 uker, avhengig av behov.
 
Avslutning
 
Ved avsluttet forløp utarbeides det en sluttrapport som inneholder beskrivelse av funksjonsnivå og arbeidsevne, fysioterapeutens anbefalinger, herunder evt skånebehov og/eller tilrettelegginger, egeninnsats og «veien videre». Hør gjerne med din kontaktperson i Falck Helse for mer informasjon.

Les mer om Raskere Frisk på Facebook: www.facebook.com/raskerefrisk

​Vi og våre samarbeidspartnere benytter cookies for å forbedre brukervennligheten på vår side, samt for å forbedre og tilpasse markedsføringen vår. Les mer om cookies.